Souhlas se spracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, uvedených v tomto formuláři spolku Jachtklub Toušeň, se sídlem Na Krétě č.ev. 27, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 006 64 901, spolek vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L., vložka 1350 pro účely poskytnutí daru a případně darovací smlouvy. Svůj souhlas dávám na dobu 12 měsíců. Souhlas dávám spolku Jachtklub Toušeň, z.s. Tento spolek je takzvaným správcem osobních údajů.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky (dále jen jako „ZOOÚ“). Stejně tak vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí i „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním dále vymezených osobních údajů rozsahu výše uvedeném. Potvrzuji, že jsem se seznámil se svými právy, která jsou uvedena ZDE. Zejména jsem se seznámil s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Tato svá práva mohu uplatnit prostřednictvím emailu na adrese czechfxgirls@gmail.com